Museum of Giant Mountains in Jilemnice

Krkonošské muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s prvními přípravami na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. První expozice byla nainstalována na přelomu století v bývalé dívčí škole, později se muzeum několikrát stěhovalo, delší dobu užívalo místnosti v přízemí staré radnice, od roku 1953 sídlí v bývalém zámku hrabat Harrachů. Rozhodující zásluhu na vybudování muzea náleží někdejšímu řediteli dívčích škol v Jilemnici Jáchymu Metelkovi (1853 – 1940). Already in 1929, the germs of today's three exhibition blocks were created: historical-ethnographic, ski and gallery, but they could only be developed after moving to the chateau. Thus, the museum's collection program focuses mainly on the history and ethnography of the western Giant Mountains, the beginnings and development of Czech skiing, in the gallery area mainly on the work of František Kaván (1866 – 1941). Since 1979, the museum has been a facility Administration of the Krkonoše National Park.

Ski exhibition

"A white trail. Chapters from the history of Czech skiing until 1938 ”. The exhibition comprehensively describes the development of our skiing and is divided into individual chapters: the development of world skiing since the mid-19th century, the beginnings of winter tourism and recreation in the Giant Mountains, the introduction of skiing in Bohemia and the first ski organizations, the establishment of skiers' association, armaments and equipment, the 50 km race and the tragedy of Hanča and Vrbata in 1913, the boom in the interwar period.

Historical-ethnographic exhibition

Sleduje především historický vývoj západních Krkonoš od počátků velké kolonizace ve 13. století až po naši dobu. Jilemnice založená na počátku 14. století jako hospodářské středisko rozsáhlého štěpanického (později jilemnického) panství se stala jejich přirozeným centrem. Rozmach zdejšího obchodu a řemesel dokládá velmi bohatý a ucelený soubor vystavených předmětů. Unikátní místo zaujímá kolekce 33 pohřebních štítů z 1. poloviny 19. století a jedinečná lněná příze z přelomu 18. a 19. století296 m of hand-spun fiber weighs only one gram. From folk culture, let us mention the rich collection of folk furniture and especially the nativity scenes of the Krkonoše Mountains. The most prominent place belongs to the unique mechanical sounded nativity scene from the years 1883-1913, the work of the director of girls' schools Jáchym Metelka. 142 moving figures create 350 different, very natural movements and everything is driven by a single weight through a single machine. The remaining three weights are for sound effects only.

Castle exposition From the life of a Czech cavalier

It describes the life of the excellent nobleman Jan Nepomuk, Count Harrach (1828 – 1909). It includes a tour of the corridor, the castle dining room, the men's salon, the women's boudoir, the bedroom, the anteroom and the study.

Kaván's gallery

It was founded in 1956 on the occasion of its late 90th birthday František Kaván (1866-1941). The painter was born in Víchovská Lhota near Jilemnice and his native region remained permanently inscribed in his soul and work. In the years 1889-95 he studied at the Prague Academy of Painting with Julius Mařák. Under his leadership, he quickly grew into a prime landscape painter, and most of his works from that time belong today to the golden fund of Czech landscape painting. The famous Podmrak painted in Víchovská Lhota in 1894 was awarded a gold medal at the World Exhibition in Paris six years later. Kaván's gallery owns approximately 90 works by this leading Czech landscape painter.

Source and photo: www.kmjilemnice.cz

Pin It on Pinterest