Private Krkonošské Museum in Poniklá

Soukromé muzeum manželů Pičmanových uvítalo své první návštěvníky 12. prosince 1999 vernisáží vánoční výstavy v roubené stodole. Nová část v přístavbě zahájila provoz dne 25.7.2004 u příležitosti oslav 650let Poniklé. Předměty vystavené v muzeu pocházejí převážně z Poniklé a okolí. V současné době je v expozici cca 700 exponátů. Část věcí je rodinných, některé exponáty jsme zachránili před „ohněm“, řadu jsme zakoupili, ale nejvíce předmětů jsme dostali darem. Tímto chceme všem, kteří se podíleli na výstavbě, dárcovství či dalších činnostech srdečně poděkovat. Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha pod vedením Ivy Proškové pořádá každé léto v Poniklé kurzy, při kterých ožívá i naše muzeum.Vyučují se zde řemesla: košikářství, kamenictví, kovařina a další. Léto vrcholí ponikelskou poutí vždy poslední neděli v červenci. V muzeu jsou k vidění tradiční řemesla, ale můžete zde potkat i Krakonoše nebo dámy z Jilmu. Ochutnat koláče, sejkory, pečínku a pivo.

Source and photo: http://www.krkonose-muzeum.cz/

Pin It on Pinterest